Medicinski radnici u zaštitnoj opremi stoje iza prozora stanice za testiranje na kovid-19 u južnoj Nemačkoj, 7. decembra 2021. ( AFP / Tomas Kinsl)

Na društvenim mrežama pogrešno predstavljen stav nemačkog suda o obaveznoj vakcinaciji za kovid-19

Copyright AFP 2017-2023. Sva prava zadržana.

Nekoliko srpskih i jedan crnogorski blog podelili su krajem marta 2022. članak u kome se tvrdi da je "najviši nemački sud priznao da su vakcine protiv kovida-19 štetne, čak i fatalne", dodajući da se uprkos tome Sud "slaže sa obaveznom vakcinacijom". Tvrdnja je obmanjujuća i izvučena iz konteksta. To je pogrešno predstavljena presuda Federalnog ustavnog suda od 10. februara 2022. da odbaci zahtev za privremenu zabranu obavezne vakcinacije za zdravstvene i radnike u ustanovama za brigu. Takva zabrana dovela bi u opasnost ranjivu populaciju, što je rizik koji je veći od mogućnosti retkih ekstremnih nuspojava od vakcinacije zdravstvenih radnika, rekao je Sud u saopštenju.

"Najviši nemački sud priznao da su vakcine protiv K 19 štetne, čak i fatalne – ali se slaže sa obaveznom vakcinacijom", navodi se u članku na jednom srpskom blogu čiji je link jedan čitalac poslao servisu AFP Činjenice, zamolivši nas da ga proverimo. Najmanje još dva bloga na srpskom i jedan crnogorski objavili su isti članak 29. i 30. marta 2022. Članak je podeljen na Fejsbuku najmanje 200 puta za nedelju dana.

Reč je o skraćenoj prevedenoj verziji članka organizacije pod nazivom "RAIR Foundation USA", aktivističke organizacije čiji je proklamovani cilj da se "bori protiv pretnji islamskih supremacista, radikalnih levičara i njihovih saveznika."

Tekst je kao izvor za tvrdnju citirao presudu nemačkog Suda i objavio video jedne nemačke političarke ekstremne desnice koja osuđuje takvu presudu. Taj video je objavljen i u članku na srpskom jeziku. Članci su objavljeni nedelju dana uoči glasanja u Bundestagu o zakonu o obaveznoj vakcinaciji 7. aprila 2022.

Tvrdnja je, međutim, obmanjujuća i u stvari je izvučena iz konteksta, kao što se može videti i u presudi objavljenoj 10. februara 2022. i u saopštenju koje je Sud izdao dan kasnije.

Skrinšot obmanjujućeg članka napravljen 6. aprila 2022.

O čemu je Sud presuđivao?

Usvajanje obavezne vakcinacije za zdravstvene i radnike u ustanovama za brigu sredinom decembra 2021. izazvalo je talas ustavnih žalbi u gradu Karlsrueu, sedištu Federalnog ustavnog suda.

Nemački poslanici su 10. decembra 2021. usvojili zakon koji zahteva da zdravstveni radnici i osoblje u domovima za stare ili dokažu da su u potpunosti vakcinisani, da se oporavljaju od kovida-19 ili da imaju medicinski razlog da se ne vakcinišu. Kao što je AFP izvestio u to vreme, osoblje koje radi u objektima za osobe sa invaliditetom, dnevne klinike, medicinske ordinacije, hitne službe ili socio-edukativni centri takođe su bili obuhvaćeni zakonom. Počev od 15. marta 2022. zdravstveni radnici moraju da dokažu da su u potpunosti vakcinisani ili rizikuju suspenziju s posla.

Prema podacima zvaničnika Suda koji je govorio za AFP, do 6. aprila 2022. "podneto je 208 žalbi u ime oko 1040 podnosilaca".

"Neke žalbe su već odbačene kao neprihvatljive. Ukupno 49 ustavnih žalbi je još na čekanju. O tim žalbama Sud će odlučivati u glavnom postupku", rekao je za AFP Činjenice portparol Suda Paskal Šelenberg (Pascal Schellenberg) u mejlu 6. aprila 2022, ukazujući na to da tek treba da se donese konačna presuda o ustavnosti zakona od 10. decembra.

Sud je 10. februara 2022. presudio po zahtevu 46 podnosilaca žalbe, koji su tražili zabranu obavezne vakcinacije za zdravstvene radnike dok se ne odluči o njenoj ustavnosti. Oni su zahtev za zabranu uložili zajedno sa ustavnom žalbom.

Među podnosiocima žalbe su oni koji rade u zdravstvenim i organizacijama i institucijama za brigu, bilo kao samozaposleni, zaposleni, administrativno osoblje, pacijenti nevakcinisanih doktora, zubara i drugo medicinsko osoblje. Oni su uglavnom nevakcinisani ili odbijaju da prime naredne vakcine; neki od njih su već bili inficirani kovidom-19, navodi Sud u saopštenju (deo Činjenice o slučaju) objavljenom na internet stranici 11. februara.

Veće od osam sudija odbacilo je prijavu, presuđujući da je rizik od inficiranja i ugrožavanja naranjivije populacije -- bolesnih i starih ljudi -- veći od retkih teških nuspojava koje može da prouzrokuje vakcina.

"Na osnovu dosadašnjih saznanja, ozbiljne nuspojave ili posledice imunog odgovora izazvanog vakcinom su vrlo retke," navodi Sud u saopštenju.

"Nasuprot tome, pandemiju još uvek karakteriše izuzetna prenosivost i veliki broj slučajeva, što je povezano sa velikom mogućnošću dobijanja virusa pa prema tome i odgovarajućim mogućim visokim rizikom za ranjive osobe," dodaje se u saopštenju.

Skrinšot saopštenja Suda od 11. februara 2022. AFP je žutim obeležio relevantne citate

"Vrlo mala mogućnost ozbiljnih posledica vakcinacije mora biti merena u odnosu na značajno veću mogućnost štete po život ranjivih osoba", rekao je Sud, dodajući da u tim okolnostima podnosioci žalbe "moraju odstupiti" do konačne odluke o ustavnosti zakona od 10. decembra.

AFP Činjenice je pitao Sud kada bi se mogla očekivati konačna presuda: "Konkretan dan odluke se ne može predvideti, ali Federalni ustavni sud namerava da odluku donese ove godine," odgovorio je portparol Šelenberg.

O ovoj presudi su izveštavali lokalni i međunarodni mediji.

Da li je Sud 'priznao da su vakcine štetne i čak fatalne'?

Sud jeste rekao u presudi da vakcinacija "može, bar privremeno, da naruši njihovo fizičko blagostanje (podnosilaca žalbe). U pojedinačnim slučajevima mogu se dogoditi teže nuspojave vakcine, koje u ekstremno izuzetnim slučajevima mogu biti fatalne". Dakle nije rekao da su vakcine protiv kovida-19, uopšteno govoreći, štetne i smrtonosne.

Skrinšot relevantnog citata u presudi Suda (AFP obeležio žutim)

U Nemačkoj, Institut Pol Erlih (Paul-Ehrlich-Institut) je institucija odgovorna za praćenje bezbednosti vakcina. Ona je zadužena za "posmatranje štetnih efekata na osnovu pristiglih prijava o sumnjivim slučajevima", i kao kod američkog VAERS-a ili sistema EU EudraVigilance, prijavljeni slučajevi o štetnim efektima nisu nužno povezani sa vakcinom. AFP Činjenice je nekoliko puta razobličio tvrdnje zasnovane na pogrešnoj interpretaciji prijava o štetnim efektima, kao na primer ovde i ovde.

U svom poslednjem izveštaju o bezbednosti, koji obuhvata period od 27. decembra 2020. do 31. decembra 2021. godine, Institut navodi da je od 148.760.720 vakcinacija, "stopa prijavljivanja (nuspojava) za sve vakcine bila 1,64 prijave na 1.000 doza vakcine. Za teže reakcije, stopa prijavljivanja je bila 0,2 prijave na 1.000 doza vakcine".

Osim toga, stopa prijavljenih smrti (za koje nije nužno ustanovljena veza sa vakcinom) na 1.000 vakcinacija u tom periodu je bila 0.02 i "nije bilo bezbednosnog signala za povećan mortalitet ni za jednu od četiri vakcine" koje se koriste u Nemačkoj, navodi se u izveštaju.

Sporedni efekti vakcina protiv kovida-19 većinom su blagi, navodi naučni portal Vakcine.ba. Neke teže posledice, kao što je miokarditis ili trombocitopenija, su zabeležene ali su veoma retke, navode zdravstvene vlasti poput američkog CDC-a.

U obmanjujućem članku takođe se tvrdi da je "Sud presudio: 'Ako medicinski radnici žele da izbegnu štetu od K 19 vakcina, slobodni su da podnesu ostavku',“ ali to nije baš ono što je Sud rekao.

Sud je rekao da "zakon ne zahteva da osobe koje obuhvata neizostavno budu vakcinisane. Tačno je da osobe koje žele da izbegnu vakcinaciju mogu privremeno promeniti posao ili radno mesto, čak i svoje zanimanje", ali je i dodao da podnosioci žalbe "nisu u dovoljnoj meri pokazali da bi šteta vezana za njihovu karijeru, koja bi se mogla dogoditi u ograničenom periodu do donošenja presude u glavnom postupku, bila nepovratna ili barem vrlo teško opoziva."

Nemački parlament je u četvrtak, 7. aprila, odbacio obaveznu vakcinaciju za opštu populaciju stariju od 60 godina, javio je AFP.

COVID-19 VAKCINE