Ispravke

Ako napravimo činjeničnu grešku, ispravićemo je i napisati to u originalnom članku. To će jasno biti označeno kao “ISPRAVKA” na dnu članka, sa datumom promene i objašnjenjem.

Ako je greška značajna uklonićemo priču i ostaviti objašnjenje.

Evo liste napravljenih ispravki:

članak je ažuriran 18. juna 2021. godine ispravkom da je ranija verzija pogrešno navela da je Bode optužio Rokefeler fondaciju da je priznala da je planirala pandemiju. U ovom govoru, Bode samo obmanjujuće opisuje izveštaj povezan sa Fondacijom kao da je predvideo pandemiju Covida-19.