Ispravke

Ukoliko napravimo činjeničnu grešku u objavi, ispravljamo je i dodajemo napomenu na dnu objave koja objašnjava šta je promenjeno i navodi datum izmene. U nastavku ovog teksta možete pogledati evidenciju koja se vodi o svim ispravkama objavljenim poslednjih godina.

Ukoliko je greška značajna, mi ćemo ukloniti članak i ostaviti objašnjenje greške i okolnosti koje su dovele do nje. Takođe ćemo ispravku objaviti na istim kanalima društvenih medija kao i original kako bismo obezbedili široku vidljivost.

Kada je napravljena greška u formatu koji se ne može izmeniti, kao što su određeni postovi na društvenim mrežama, brišemo netačan post i objavljujemo ispravku na istom kanalu.

Takođe beležimo ispod naših članaka sva ažuriranja, pojašnjenja ili nove informacije koje su dodate nakon objavljivanja.

Ukoliko verujete da smo napravili činjeničnu grešku u objavi, obratite nam se preko Kontakt stranice kako biste detaljno objasnili navodnu grešku i pružili dokaze da je pogrešna. Zahteve za ispravku će ispitati novinari za proveru činjenica u konsultaciji sa svojim regionalnim urednicima. Smatramo da nismo u obavezi da odgovorimo na kapriciozne, neosnovane, uvredljive i preteće zahteve, kao ni na očigledno koordinisan neželjeni sadržaj (spam).

Ako smatrate da smo prekršili obaveze prema Evropskoj mreži standarda za proveru činjenica (European Fact-Checking Standards Network - EFCSN) ili kodeks principa IFCN-a, možete podneti žalbu putem postupka koji je ovde objašnjen.

Ovo je lista napravljenih ispravki:

14. februar 2023. U ovom članku ispravljen je ime novina koje su objavile fotografiju psa 2014. U pitanju je Vol strit džurnal (Wall Street Journal) a ne Vašington Post. - See the article
4. maj 2022. U članku je ispravljen broj praznih listića u poslednjem delu teksta (tačan broj je 2.233.904 umesto 2.333.904) i dodata su pojašnjenja o tačnom broju glasova koje su dobili kandidati. - See the article
17. novembar 2021. Poslednji pasus je ispravljen radi pojašnjenja da je 10 puta veća verovatnoća da nevakcinisani preminu od Covid-a-19 nego vakcinisani, a ne obrnuto. - See the article
15. septembar 2021. U ovom članku ispravljen je prevod sa engleskog mRNA koji je pogrešno napisan kao mRNK a trebalo bi iRNK - See the article
7. septembar 2021. U članak je uneta ispravka u pretposlednjem pasusu da pojasni nalaze studije. - See the article
2. septembar 2021. Ovaj članak je ažuriran dodavanjem reakcije i saopštenja autora istraživanja. - See the article
31. avgust 2021. Članak je ažuriran novim linkom u 16. pasusu do sajta Britanskog društva za imunologiju - See the article
17. avgust 2021. U ovom članku ispravljen je datum saopštenja EMA-e. Tačan datum je 9. jul, 2021. - See the article
16. avgust 2021. Članak je ažuriran ispravkom pogrešnog opisa radnog mesta Luke Ležea kao fotografa u francuskom birou televizije Raša Tudej. Leže je novinar za kanal na francuskom ove televizije. - See the article
članak je ažuriran 18. juna 2021. godine ispravkom da je ranija verzija pogrešno navela da je Bode optužio Rokefeler fondaciju da je priznala da je planirala pandemiju. U ovom govoru, Bode samo obmanjujuće opisuje izveštaj povezan sa Fondacijom kao da je predvideo pandemiju Covida-19.