Medicinsko osoblje priprema špric za vakcinaciju protiv Covid-a-19 u Rijeci 6. marta 2021. ( AFP / Denis Lovrović)

Podaci Evropske agencije za lekove ne dokazuju da su vakcine za Covid-19 ubile hiljade ljudi

Copyright AFP 2017-2023. Sva prava zadržana.

U člancima na hrvatskom i na srpskom, podeljenim na Fejsbuku nekoliko stotina puta od 1. oktobra, tvrdi se da je baza podataka Evropske Unije za prijavljivanje nuspojava nakon vakcinacije registrovala "26.041 smrt, milione povreda" nakon vakcinacije protiv Covid-a-19. Ovo je još jedan primer zloupotrebe ili nerazumevanja izveštaja o sumnji na nuspojave nakon vakcinacije: lekari i portparol baze podataka Eudravidžilans (EudraVigilance) već su objasnili AFP-u da izveštaji ne dokazuju da su vakcine bile uzrok povrede i da su proračuni u članku netačni.

"Šokantni podaci: Baza EU o reakcijama na vakcine – 26.041 smrti, milioni povreda!" piše u naslovu nekoliko članaka objavljenih na srpskim portalima 3. i 4. oktobra 2021. (ovde, ovde i ovde). Naslov članka na hrvatskom objavljenog 1. oktobra takođe glasi: "26.041 smrtnih slučajeva, 2.448.362 povreda nakon vakcina protiv COVIDA-19 u bazi podataka Evropske unije dok Slovenija suspenduje J&J vakcinu nakon smrti 20-godišnjeg studenta." Prema podacima Fejsbuka, za pet dana podeljen je na ovoj društvenoj mreži više od 500 puta.

Svi članci kao izvor spominju post na engleskom na sajtu Helt Impakt Njuz (Health Impact News), koji je AFP već razobličio zbog širenja netačnih informacija o vakcinama protiv Covid-a-19.

Dok su lekari i pacijenti u Evropskoj uniji snažno ohrabreni da prijave sve sumnje na nuspojave nakon vakcinacije protiv Covid-a-19, javni sajt za prikupljanje podataka EudraVigilance više puta je upozoravao protiv netačnih tvrdnji o vakcinama protiv Covid-a-19 u kojima se zloupotrebljavaju ti javni podaci.

Skrinšot članka koji sadrži netačne informacije o nuspojavama vakcine, napravljen 6. oktobra 2021.

Bazu podataka EudraVigilance osnovala je 2012. Evropska agencija za lekove (EMA) radi prikupljanja "izveštaja o sumnji na neželjene reakcije povezane sa lekovima" odobrenih u Evropskom ekonomskom prostoru (Evropska unija, Island, Lihtenštajn i Norveška). Lekari i pojedinci mogu pratiti postojanje potencijalnih nuspojava koje se pojavljuju manje-više dugo nakon injekcije, što će farmakološke vlasti morati da istraže da bi utvrdile da li se može uspostaviti veza sa vakcinom.

Izveštaji o sumnji na neželjene efekte ne dokazuju da su vakcine odgovorne za povrede

Brojke navedene u člancima su nastale pregledanjem izveštaja koje je objavio sajt EudraVigilance o sumnji na nuspojave za četiri vakcine protiv Covid-a-19 koje je odobrila Evropska agencija za lekove i koje se koriste u Evropskoj uniji. Pre pristupa ovim izveštajima, korisnici moraju potvrditi da su pročitali upozorenje baze podataka u vezi sa upotrebom tih podataka. "Informacije na ovim internetskim stranicama ne odražavaju potvrdu moguće povezanosti između lijeka i uočenih učinaka," piše u poruci koja je dostupna na hrvatskom.

"Broj prijavljenih sumnji na nuspojave lijekova u sustavu EudraVigilance ne smije služiti kao temelj za određivanje vjerojatnosti nastupa nuspojave lijeka. Taj broj treba promatrati u kontekstu s drugim čimbenicima, kao što je broj osoba koje uzimaju lijek i koliko je dugo lijek u prometu," takođe je naglašeno u poruci.

Skrinšot poruke na sajtu EudraVigilance-a koja mora da se pročita pre pristupa izveštajima o vakcinama protiv Covid-a-19, napravljen 5. oktobra 2021. godine

Ovo je naglašeno i na drugim stranicama sajta. "Podaci na ovom sajtu odnose se na sumnje na neželjene efekte, odnosno na medicinske događaje koji su primećeni nakon primene vakcina protiv Covid-a-19, ali koji nisu nužno povezani sa vakcinom ili uzrokovani vakcinom. Ovi događaji su možda uzrokovani drugim bolestima ili bili povezani sa drugim lekom koji pacijent uzima u isto vreme, " piše ovde.

Portparolka EMA-e je rekla AFP-u 21. jula 2021. da "činjenica da je osoba imala medicinski problem ili je umrla nakon vakcinacije ne mora nužno da znači da je uzrokovana vakcinom. Možda je uzrokovana, na primer, zdravstvenim problemima koji nisu povezani sa vakcinacijom. Za većinu lekova velika većina sumnjivih nuspojava na kraju nije potvrđena kao takva."

"U stvarnom životu ljudi umiru, imaju srčani udar, tromboze, rak ... Dakle, videćete sve ove događaje, ali to ne mora da znači da su povezani sa vakcinacijom. Bilo bi iznenađujuće da ne proglasimo nijednu smrt nakon vakcinacije," rekao je AFP-u u martu Žan-Danijel Lelievr (Jean-Daniel Lelievre), šef odeljenja za zarazne bolesti u bolnici Henri-Mondor u Kreteju i stručnjak za pitanje vakcina za francusku Visoku zdravstvenu upravu.

Proračuni su pogrešni

Da bi se pronašli brojevi "26.041 (navodnih) smrtnih slučajeva" i "milioni (navodnih) povreda" registrovanih "do 25. septembra," potrebno je otvoriti izveštaj za svaku vakcinu i rubriku za "broj pojedinačnih slučajeva za odabranu reakciju" i dodati sve izveštaje za svaku vrstu sumnje na povredu i fatalne ishode za svaku povredu.

Skrinšot primera pretraživanja prijavljenih nuspojava nakon primanja injekcije Fajzerove vakcine protiv Covid-a-19 u bazi podataka EudraVigilance, napravljen 5. oktobra 2021. godine

Povrh činjenice da nije dokazan uzročno-posledični odnos između vakcinacije i prijavljenih povreda, takođe je pogrešno dodavati fatalne ishode na taj način. EMA je objasnila AFP-u 21. jula 2021. da "ova javna baza podataka grupiše informacije prema vrsti nuspojave. Budući da je više od jedne sumnjive nuspojave moglo biti uključeno u jedan izvještaj o slučaju, ukupan broj nuspojava nikada neće odgovarati broju pojedinačnih slučajeva. Slično, ovaj sajt ne pruža ukupan broj prijavljenih smrtnih slučajeva. Stoga su podaci koji kruže u mnogim člancima i postovima na društvenim mrežama netačni."

Na primer, osoba koja je umrla iz bilo kog razloga nakon što je primila vakcinu protiv Covid-a-19 i koja je takođe prijavila "bol na mestu injekcije," "bol u stomaku" i "žulj" nakon vakcinacije, računala bi se kao tri fatalna ishoda od povrede s obzirom da su te povrede odvojene u izveštaju.

"Ovaj sajt ne daje ukupan broj prijavljenih slučajeva sa smrtnim ishodom. On daje broj slučajeva prijavljenih kao fatalni za određene grupe reakcija (npr. srčani poremećaji) i za specifične reakcije (npr. infarkt miokarda). Budući da jedan pojedinačni slučaj može da sadrži više od jednog sumnjivog neželjenog efekta, zbir broja smrtnih slučajeva po grupi reakcije uvek će biti veći od ukupnog broja smrtnih slučajeva," objašnjeno je na stranici "Važne poruke o Covid-u-19."

Da bi se izbegla zabuna, agencija sada na svom sajtu objavljuje mesečne bezbednosne izveštaje ("Safety updates") u kojima navodi tačan broj neželjenih reakcija prijavljenih na EudraVigilance, po osobi.

"Ovi izvještaji opisuju sumnjive nuspojave kod pojedinaca, odnosno medicinske događaje koji su primećeni nakon upotrebe vakcine. Činjenica da je neko imao zdravstveni problem ili je umro nakon vakcinacije ne mora nužno da znači da je to uzrokovano vakcinom. To je možda bilo uzrokovano, na primer, zdravstvenim problemima koji nisu povezani sa vakcinacijom," navodi se u izveštaju za vakcinu Komirnati (Comirnaty - Fajzer-Biontek) objavljenom 8. septembra 2021. godine.

"Od 2. septembra 2021. godine, ukupno 302.517 slučajeva sumnjivih nuspojava sa Komirnati (vakcinom) spontano je prijavljeno EudraVigilance-u iz zemalja EU/EEA; njih 4.714 prijavilo je smrtonosni ishod. Do istog datuma ljudima u EU/EEA dato je skoro 392 miliona doza Komirnati vakcina," takođe se navodi u izveštaju.

U izveštajima iz septembra 2021. navodi se da je za vakcinu Džansen (Janssen kompanije Džonson i Džonson) prijavljeno "138 fatalnih ishoda," za vakcinu Moderna 447, a za vakcinu Oksford/AstraZeneka 1.149. To znači ukupno 6.448 smrtnih slučajeva prijavljenih nakon vakcinacije, što se može uporediti sa ukupno preko 528,4 miliona datih doza. Štaviše, ovo nisu izveštaji o smrtnim slučajevima za koje je utvrđeno da su uzrokovani vakcinacijom, već zabeleženi kod pojedinaca koji su primili vakcinu, ističe se u svakom izveštaju.

Ovi izveštaji takođe opisuju neželjene efekte koji su prijavljeni, a u nekim retkim slučajevima za koje se utvrdi da su uzrokovani vakcinacijom, kao i korake preduzete za zaštitu pacijenata.

Vakcine protiv Covid-a-19 su pod velikim nadzorom i vlasti ozbiljno shvataju moguću vezu između vakcinacije i nuspojava. Slovenija je, na primer, obustavila primenu vakcine Džansen nakon smrti dvadesetogodišnje žene, očekujući istragu slučaja. Ako se pronađe veza, ovo bi bio drugi smrtni slučaj od više od 120.000 vakcinisanih ljudi u ovoj zemlji, dok je do 4. oktobra 2021. godine 4.899 ljudi umrlo od Covid-a-19.

Krvni ugrušci su poznata i retka nuspojava Džansen vakcine povezana sa niskim brojem trombocita. Takođe je primećena kod vakcine AstraZeneka. Ali učestalost događaja ne nadmašuje korist vakcinacije protiv Covid-a-19, koja je "povezana sa rizikom od hospitalizacije i smrti," navela je EMA.

HALMED, hrvatska agencija zadužena za odobravanje lekova i vakcina, ovde detaljno objašnjava zašto se vakcine protiv Covid-a-19 smatraju sigurnim i efikasnim u borbi protiv pandemije.

"U Republici Hrvatskoj je zaključno s 28. rujna 2021. godine primijenjeno 3.419.381 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19. Usporedbom broja prijava sumnji na nuspojave s brojem primijenjenih doza, dolazi se do zaključka da je na svakih 10.000 primijenjenih doza cjepiva zaprimljeno 14,4 prijava sumnji na nuspojave cjepiva. Drugim riječima, tek uz oko 0,14% primijenjenih doza cjepiva zabilježena je sumnja na nuspojavu," izvestio je HALMED.

COVID-19 VAKCINE