Verske vođe nisu proglasile 'krislam' kao novu svetsku religiju

Objavljeno: 28/09/2022 u 15:06

U Kazahstanu je 14. i 15. septembra 2022. godine održan 7. Kongres vođa svetskih i tradicionalnih religija. Na događaju su predstavnici hrišćanstva, islama i judaizma, između ostalih religija, pozvali na "mir i dijalog između religija, kultura i civilizacija". Međutim, na internetu kruži netačna tvrdnja da su učesnici kongresa proglasili "krislam" kao "zvaničnu svetsku religiju". Manjinski verski pokret u Nigeriji stvarno nosi ovo ime, ali u završnoj deklaraciji Kongresa o njemu nema pomena.