Međunarodni krivični sud u Hagu (AFP / Robin Utrecht)

Ne postoji ‘Međunarodni sud za ljudska prava’ da naredi zaustavljanje zatvaranja zbog COVID-a-19

Copyright AFP 2017-2023. Sva prava zadržana.

Objava tvrdi da je “Međunarodni sud za ljudska prava” naredio svim zemljama potpisnicama “Ženevskog sporazuma koji se tiču ljudskih prava” da zaustavi izolaciju i zatvaranje zbog COVID-a-19. Takav sud, međutim, ne postoji, kao ni “Ženevski sporazum o ljudskim pravima,” kažu pravni stručnjaci.

Objava se pojavila i podeljena je nekoliko stotina puta na Fejsbuku, a nekoliko puta je i tvitovana kao na primer ovde.

Tekst glasi: “Međunarodni SUD ZA LJUDSKA PRAVA je 11.06.2020.g poslao dopis svim Državama koje su potpisnice Ženevskog sporazuma, a koji se tiču ljudskih prava, da odmah prekinu bilo kakvu daljnju izolaciju i zatvaranje građana pod izgovorom borbe protiv COVID-19, poznatijeg kao CORONA VIRUS.” Na kraju objave je nekoliko logotipa koji impliciraju da navodni dokument dolazi iz neke zvanične institucije.

Snimak objave napravljen 21. jula, 2020.

Hiljade ljudi demonstriralo je širom Srbije početkom jula nakon što je predsednik Aleksandar Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog časa tokom vikenda zbog borbe sa pandemijom. Zemlja beleži novi rast slučajeva COVID-19 nakon što su striktne mere zatvaranja značajno olakšane u maju.

Ne postoji ‘Međunarodni sud za ljudska prava’

Pravni stručnjaci koje je kontaktirao servis AFP Činjenice kažu da “Međunarodni sud za ljudska prava”, spomenut u objavi, ne postoji.

“Nema ‘Međunarodnog suda za ljudska prava’,” rekla je u mejlu 20. jula, 2020, Liz Trosel (Liz Throssell), predstavnica za medije kancelarije Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Dušan Pokuševski, koordinator programa za ljudska prava i vladavinu prava u Beogradskom centru za ljudska prava, dao je isti odgovor.

“Postoje istaknute ličnosti koje se za to zalažu, ali tako nešto još je samo na bazi ideja istaknutih intelektualaca. Formiranje nekog međunarodnog suda za ljudska prava... jako smo daleko od toga,” rekao je Pokuševski servisu AFP Činjenice u telefonskom razgovoru 21. jula, 2020.

Postoji, međutim, Evropski sud za ljudska prava (ECHR) “koji su u Strazburu uspostavile zemlje članice Saveta Evrope 1959. da rešava navodna kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima iz 1950. godine,” objasnili su AFP-u iz medijske kancelarije ECHR u mejlu poslatom 21. jula, 2020. Sud uzima u razmatranje individualne i pritužbe država na narušavanje građanskih i političkih prava navedenih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Postoji i Međunarodni sud pravde, glavni pravosudni organ Ujedinjenih nacija, čije je sedište u Hagu i koji se bavi sporovima između država.

Još jedan međunarodni sud je Sud pravde Evropske unije, sa sedištem u Luksemburgu, koji svoju ulogu objašnjava kao “obezbeđivanje da se zakon EU interpretira i primenjuje na isti način u svakoj zemlji članici EU, (i) obezbeđivanje da se zemlje članice i institucije EU povinuju zakonu EU.”

Snimak sa internet stranice Saveta Evrope “nemojte se zbuniti”, napravljen 21. jula, 2020.

Ne postoji ‘Ženevski sporazum’ o ljudskim pravima

Druga tvrdnja u objavi bila je da je dopis poslat zemljama potpisnicama “Ženevskog sporazuma, a koji se tiču ljudskih prava”, ali takav sporazum ne postoji, kaže Pokuševski. Postoji određeni broj sporazuma potpisanih u Ženevi ali oni se tiču rešavanja specifičnih sukoba među državama.

Informacija navedena u objavi “krajnje paušalno aludira na međunarodnu krivičnopravnu zaštitu jer, iako ne postoji međunarodni sud za ljudska prava, postoji Medjunarodni krivični sud čiji je osnovni izvor prava Rimski statut, kojim su denfinisani neki osnovni pojmovi kao što je genocid ili zločini protiv čovečnosti,” navodi Pokuševski.

 “Ovaj statut kao izvor prava priznaje i međunarodno pravo u oružanim sukobima u šta spadaju Ženevske konvencije (znači Konvencije a ne sporazumi), kojima je uređeno međunarodno ratno pravo. Naravno, ratno pravo uvek ima blisku vezu sa ljudskim pravima. Četvrtom ženevskom konvencijom uređena je zaštita civilnog stanovništva za vreme rata.”

Lažna veza sa Poveljom Ujedinjenih nacija

Logotipi na dnu navodnog dokumenta izgledaju kao da ukazuju na zvanični izvor tvrdnje. Plavo-beli logo Ujedinjenih nacija uz potpis “Art. 95-UN Charta”, najverovatnije je pogrešno napisana verzija reči “Charter” odnosno Povelja.

Snimak logotipa na dnu navodnog dokumenta, napravljen 21, jula, 2020.

 Član 95 Povelje UN odnosi se na Međunarodni sud pravde i glasi: “Ništa u ovoj Povelji ne sprečava članove Ujedinjenih nacija da rešavanje svojih sporova poveravaju drugim sudovima na osnovu sporazuma koji već postoje ili koji mogu biti ubuduće zaključeni.” Dakle, nema nikakve veze sa navodnim dopisom.

Logo narandžaste boje na levoj strani i druga dva crno-bela logotipa na desnoj strani fotografije navodnog dokumenta imaju ispisan tekst “GdM”. AFP Činjenice je gugl pretragom došao do internet stranice na nemačkom jeziku GdM Gerichthof der Menschen aE, koji u prevodu znači “Narodni sud pravde”. Organizacija sebe na sajtu opisuje kao “stalni preventivni sud koji interpretira zakon zasnovan na knjigama Postanja i Izlaska,” prve dve knjige Starog zaveta.

Internet stranica navodnog Narodnog suda pravde ne daje informacije o tome ko stoji iza njega, niti o organizacionoj strukturi. Kao adresa sedišta organizacije navedena je “Baleksert kula, 18, Avenija Lui-Kasai” (Balexert Tower, 18, Avenue Louis-Casaï, [CH-1209] GENEVA), poslovni centar u Ženevi koji iznajmljuje poslovne prostorije, zajednički radni prostor i virtualne kancelarije, nudeći klijentima da njihovo sedište koriste “kao vašu poslovnu adresu”.

Prema internet stranici Whois.domaintools.com, koja daje informacije o sajtovima, kao organizacija koja je registrovala internet stranicu Narodnog suda pravde navodi se “Međunarodni centar ljudskih prava”, ili na engleskom “International Centre of Human Rights”. Ovo ne treba mešati sa Međunarodnim centrom za ljudska prava (na engleskom International Centre for Human Rights)

Prema internet stranici ove organizacije, ona zagovara ljudska prava na osnovu biblijskog razumevanja zakona. Organizacija odbacije nacionalne, međunarodne i  nadnacionalne vladine organizacije, uključujući i UN.

Slične objave delili su korisnici Fejsbuka u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori sredinom juna, kada su ih razobličile bosanska organizacija za proveru činjenica Raskrinkavanje.ba i njihov crnogorski partner Raskrinkavanje.me.

COVID-19