Merenje temperature sa infracrvenim toplomerom ne oštećuje pinealnu žlezdu

Copyright AFP 2017-2023. Sva prava zadržana.

U objavama na Fejsbuku podeljenim više od 1,600 puta se tvrdi da upotreba infracrvenih toplomera za merenje temperature nosi rizik oštećenja pinealne žlezde, smeštene u mozgu. To nije tačno rekli su AFP-u istraživači i neuronaučnici, uveravajući da ta vrsta toplomera ne emituje infracrveno zračenje kad je u upotrebi i da je pinealna žlezda ionako previše duboko u mozgu.

Objava, podeljena 15. avgusta, 2020, počinje citiranjem Fejsbuk posta sa “svedočenjem medicinske sestre iz Australije” o navodnoj zabrinutosti “time što uperim toplomer u obliku pištolja u čelo” osobe. Toplomer u obliku pištolja koristi se na ulazu u javne institucije, zdravstvene centre i razne poslovne prostore da bi se sprečilo širenje COVID-a-19. Iste objave mogu se videti ovde, ovde i ovde. Objave sa istim tekstom u junu su deljene na hiljade puta u Francuskoj, kao ovde, ovde i ovde.

Snimak objave na Fejsbuku napravljen 21. avgusta, 2020.

Prema “svedočenju”, merenje temperature korišćenjem infracrvenog toplomera u obliku pištolja može dovesti u opasnost pinealnu žlezdu, smeštenu u mozgu.

To nije tačno: u francuskoj Nacionalnoj agenciji za bezbednost medicine i zdravstvenih proizvoda (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - ANSM) AFP-u je 23. jula, 2020. rečeno da “tokom merenja temperature testirani pojedinac ni na koji način nije izložen radijaciji infracrvenih zraka.”

Toplomer zapravo kroz sočivo na senzoru hvata infracrveni spektar koji emituje ljudsko telo. U zavisnosti od dužine talasa primljene radijacije, toplomer pokazuje višu ili nižu temperaturu.

Osim toga, čak i da su infracrveni zraci direktno upereni prema žlezdi, ona se nalazi previše duboko u mozgu da bi mogli da je dostignu, rekla je AFP-u 22. jula, 2020, Gabriela Žirardo (Gabrielle Girardeau), istraživačica neuronauke na Nacionalnom institutu za zdravstveno i medicinsko i istraživanje (Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM).

“Svetlo je veoma slabog kapaciteta da bi prošlo kroz lobanju, čak i ako dužina infracrvenih zraka lakše prodire,” kaže ona.

“Bilo bi potrebno da se potpuno prođe kroz lobanju da bi se stiglo do ove male žlezde koja se nalazi na dnu mozga,” rekla je u telefonskom razgovoru za AFP 23. jula, 2020. godine Mirej Rosel (Mireille Rossel), istraživačica i profesorka neuronauke na EPHE-u (École Pratique des Hautes Études - EPHE), elitnoj francuskoj javnoj instituciji sa naučnom, kulturnom i profesionalnom vokacijom.

Pinealna žlezda, ili epifiza, je mala žlezda veličine 8 milimetara “koja luči melatonin, hormon koji utiče na biološki ritam, drugim rečima, smenjivanje faza spavanja i budnosti (dan-noć),” objašnjava Gabriela Žirardo.

Mod Bodoan-Gober (Maude Beaudoin-Gobert), doktorka neuronauka pri Univerzitetu Klod Bernar Lion 1 (Claude Benard Lyon 1), rekla je AFP-u 23. jula, 2020. da su “ćelije retine (te koje) detektuju svetlost i prenose informaciju do određenog broja releja u mozgu pre nego što dostignu pinealnu žlezdu”. To aktivira lučenje melatonina tokom noći.

Grafički prikaz mozga koji pokazuje položaj pinealne žlezde. Izvor: Nacionalni institut za zdravlje SAD

“Mislim da poreklo tog verovanja o uticaju toplomera na pinealnu žlezdu dolazi od činjenice da je kod reptila i ptica ta žlezda zapravo baš ispod lobanje i sadrži fotosenzitivne ćelije (prema tome osetljive na infracrveno i svetlo vidljivog spektra),” kaže istraživačica. To nije slučaj sa sisarima.

Međutim, neki infracrveni toplomeri koriste laserski pokazivač, malo svetlo koje se ne sastoji od infracrvene radijacije i koje “služi da pozicionira toplomer prema delu tela čiju temperaturu želimo da izmerimo,” dodaju u ANSM-u. Njegova snaga je, međutim, “slaba i postoje upozorenja da se ne gleda u njegov snop.”

Istovremeno u agenciji navode da nisu “primili bilo kakav nagoveštaj da postoji problem sa upotrebom ove vrste toplomera” i da “nema osnove za rizik povezan sa njihovom upotrebom.”

AFP je već pisao o bezbednosti ovih toplomera u obliku pištolja ovde na engleskom, a ovde i ovde na španskom.

Prevela i priredila
COVID-19