Nije moguće ‘legalno odbiti cijepljenje’, dokument je izmišljen bez pravne osnove

Copyright AFP 2017-2023. Sva prava zadržana.

U tekstu na slici, podeljenoj na Fejsbuku više od četiri hiljade puta za manje od tri dana, objašnjava se kako je navodno moguće ‘legalno odbiti cijepljenje’. U Hrvatskoj se deca moraju vakcinisati protiv devet bolesti, a odbijanje vakcine je nezakonito. Ne postoji ‘legalni način’ da se odbije vakcinacija, potvrdio je AFP-u vodeći hrvatski epidemiolog.

“ZAPAMTI!! Ti si ljudsko biće koje ima svoja prava Nemoj dati da ti ih oduzmu,” piše u tekstu napisanom na hrvatskom jeziku na belom papiru, snimljenom i podeljenom na društvenim mrežama. Postavljen je ovde 24. novembra 2020. godine i podeljen više od četiri hiljade puta za manje od tri dana.

U tekstu je navodno objašnjeno kako da se “legalno odbije cijepljenje”, detaljno opisujući “korake” kao što je “pitati doktora da li se u cjepivu nalazi MRC-5 ili WI-38, ćelije iz abortiranog fetusa”, “da li postoje mogućnosti ‘jatrogenske reakcije’ - nuspojave uzrokovane višestrukim spojevima ili lijekovima koji međusobno djeluju”. Ako je odgovor “da”, “imate pravo odbiti cijepljenje,” piše u tekstu. Ljudi se takođe pozivaju da traže od doktora da preuzme punu odgovornost u slučaju neželjenih efekata i da potpiše “3 u 1” formular odštampan sa hrvatskog sajta protiv vakcinacije. “Ako odbije a to je 100% imaš pravo po zakonu odbiti cijepljene,” navodi se u tekstu.

Snimak objave na Fejsbuku napravljen 27. novembra 2020.

“Poznati su nam ti pamfleti koji se dijele društvenim mrežama,” rekao je AFP-u vodeći epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić u mejlu 26. novembra 2020. godine.

Isti tekst je kružio društvenim mrežama u maju ove godine sa samo “tri koraka” kao što se može videti ovde. Takođe je podeljen ovde u postu na Fejsbuku.

“Nije točno da se za cjepiva koja su obavezna prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti može odbiti cijepljenje zbog toga što je cjepivo proizvedeno na humanim staničnim kulturama, zato što može izazvati nuspojave i ako liječnik odbije potpisati formular koji protivnici cijepljenja dijele,” rekao je Kaić.

Prva tri “koraka” opisana u dokumentu na hrvatskom jeziku takođe kruže internetom na engleskom jeziku. AFP-ov servis za proveru činjenica je to razobličio ovde.

Šta piše u zakonu?

Prema zakonu koji pominje dr Bernard Kaić, “Imunizacija je obvezna: protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, crvenke, zaušnjaka i virusne žutice tipa B i bolesti uzrokovanih s Haemophilus influenzae tip B – za sve osobe određene dobi” (član 40).

Kalendar vakcinacije za sve obavezne vakcine utvrđen je na tri godine i može se naći na sajtu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. “Dužnost je svake zdravstvene ustanove koja provodi obvezno cijepljenje kao i doktora medicine privatne prakse da na temelju ovoga Programa donesu na početku godine plan imunizacije,” piše u trogodišnjem programu za 2019-2021 (strana 8). 

Ovo se takođe pominje u “Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi”.

Način sprovođenja programa imunizacije utvrđen je pravilnikom koji potvrđuje da su “zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnici u privatnoj praksi koji obavljaju imunizaciju obvezni  odrediti mjesto i vrijeme obavljanja imunizacije i pojedinačnim pozivima pozvati sve obveznike na imunizaciju. Za maloljetnike poziv se upućuje roditelju ili staratelju uz naznaku prezimena i imena maloljetnika koji podliježe imunizaciji” (član 55).

Vakcinacije se evidentiraju u ličnom “kartonu cijepljenja” i potrebne su za registraciju u školi.

“Ako se roditelj/skrbnik po poslanom pozivu odazove u ordinaciju s djetetom ili bez djeteta te izjavi da odbija izvršiti obvezu, doktor medicine/cjepitelj treba uputiti roditelje nadležnom epidemiologu na savjetovanje,” utvrđeno je u trogodišnjem programu za 2019-2021.

Član 77 zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti predviđa novčanu kaznu za roditelje ili skrbnika “ako ne izvrši obvezu imunizacije protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi.”

Jedino izuzeće od vakcinacije koje se pominje u tekstovima su medicinske kontraindikacije, poput alergije na vakcinu, i mora da ih ustanovi lekar.

Snimak člana 10. Pravilnika o načinu sprovođenja imunizacije napravljen 27. novembra 2020.

Ustav hrvatske republike takođe utvrđuje da se “slobode i prava mogu  ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje” (član 16). Taj princip je korišćen u “Deklaraciji o važnosti cijepljenja” iz 2017. godine koju su potpisali Hrvatska ljekarska komora i Zavod za javno zdravstvo. “Slobode i prava čovjeka zakonom se mogu ograničiti u zaštiti zdravlja ljudi” i “pravo djeteta na zdravlje iznad je prava roditelja na izbor,” piše u deklaraciji.

“Deklaracija, među ostalim, naglašava kako je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća modernog doba te se ubraja u najsigurnije medicinske intervencije. Neosporno je znanstveno utvrđeno kako je dobrobit cijepljenja za zdravlje ljudi neusporedivo veća od rizika pojave mogućih posljedičnih, u pravilu pojedinačnih, neželjenih događaja,” rekli su za AFP iz Hrvatske liječničke komore u mejlu 3. decembra 2020.

“Također, Deklaracijom se ističe kako je uvođenje cijepljenja najuspješnija javnozdravstvena mjera koja je spasila i spašava više ljudskih života nego bilo koja druga medicinska intervencija u povijesti medicine,” dodaje se u odgovoru HLK-a.

‘3 u 1’ formular su podelili protivnici vakcina

Formular pomenut u “4. koraku” u spornom tekstu nije pravni formular nego dokument koji je podelila organizacija protiv vakcina koja stoji iza sajta na kome se može naći. “Osobe odgovorne za sadržaj na portalu aktivisti su Hrvatske udruge roditelja aktivista te nisu medicinski stručnjaci,” piše na stranici u “Impresumu”.

“Možemo konstatirati kako smo upoznati s navedenim sadržajem jer smo već prethodno zaprimili informacije od naših članova koji su nam ukazivali na različite objave udruga i građana koji dijele tzv. ‘postupke odbijanja cijepljenja’,” potvrdili su iz HLK-a.

Hrvatska udruga za prava pacijenata uskratila je članstvo toj organizaciji protiv vakcinacije u aprilu 2017. zbog  protivljenja vakcinaciji. “Kao udruga koja radi po Zakonu o zaštiti prava pacijenata, moramo štititi prava sve djece i svih pacijenata. Ni jedan pojedinac ne smije ugroziti zdravlje drugih,” navelo je udruženje u saopštenju objavljenom na sajtu hrvatske novinske agencije Hina.

“Roditelji mogu iskazati svoju zabrinutost za vrstu cjepiva, ali isto tako se mogu informirati o njemu. Treba ih educirati o važnosti preventivne zdravstvene zaštite, koja je najvažnija u dječjoj dobi. Roditelji imaju pravo na izbor pedijatra kojemu će vjerovati, a cijepljenje mora biti po zakonu,” navodi se u saopštenju.

Dezinformacija o vakcinama

Ovo nije prvi put da takav dokument o “legalnom odbijanju vakcinacije” kruži društvenim mrežama u Hrvatskoj. Dr Kaić je za AFP istakao svoje odgovore date hrvatskoj organizaciji za proveru činjenica Faktograf u vezi sa istim tvrdnjama koje su podeljene u avgustu ove godine.

“Susrećemo se već godinama s takvim dokumentima. Ne znamo točan broj liječnika koji su se obraćali za pomoć zbog ovakvih zahtjeva roditelja koji odbijaju cijepljenje. U prosjeku se prošlih godina obraćao jedan liječnik mjesečno pismenim putem zbog ovakvih zahtjeva (plus isto toliko telefonski),” rekao je Kaić Faktografu.

Takve tvrdnje su “dezinformacija kojom protivnici cijepljenja obmanjuju javnost,” rekao je Kaić za AFP Činjenice.

AFP-ovi servisi za proveru činjenica su već nekoliko puta razobličili netačne tvrdnje o vakcinaciji. AFP Kanada je raskrinkao tvrdnju da se u vakcinama za decu nalazi nekoliko opasnih sastojaka. AFP na češkom jeziku takođe je objasnio ovde da nova vakcina protiv Covid-a-19 ne sadrži ćelije abortiranih fetusa.

Sastav vakcina distribuiranih u Hrvatskoj je javna informacija i može se potražiti na sajtu Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (Halmed).

Snimak pretrage za sastojak “MRC-5” na sajtu Halmeda napravljen 27. novembra 2020.

MRC-5 (na engleskom Medical Research Council cell strain 5) je ljudska ćelijska linija koja se koristi za uzgajanje različitih vrsta vakcina u laboratorijama. MRC-5 je izvorno došao iz fetalnih ćelija nakon njihovog otkrića šezdesetih godina prošlog veka, ali je od tada uzgajan bez korišćenja fetalnog tkiva.

Istorija vakcina, obrazovni izvor sa Koledža lekara iz Filadelfije, primećuje da su “ukupno samo dva fetusa, oba dobijena abortusima urađenim po izboru majke, dovela do sojeva ljudskih ćelija koji se koriste u razvoju vakcina.” 

Što se tiče “jatrogenske reakcije”, one se mogu pojaviti zbog bilo kog leka i lekari, kao i pacijenti moraju da se pobrinu da ih izbegnu. Na primer, u opisu leka je uvek napisano da je potrebno obavestiti  lekara ili farmaceuta ako se uzima bilo koji drugi lek.

Snimak uputstva za paracetamol kupljen u Srbiji 2020. (Marion Dotri / AFP)
Ovaj tekst je ažuriran 3. decembra 2020. dodavanjem izjave Hrvatske liječničke komore
VAKCINE