Logo Svetske zdravstvene organizacije (SZO) na ulazu u sedište u Ženevi ( AFP / Fabris Kofrini)

Amandmani SAD-a na propise SZO-a meta su obmanjujućih objava na društvenim mrežama

Copyright AFP 2017-2023. Sva prava zadržana.

Stotine sprskih korisnika Fejsbuka je podelilo u maju 2022. skrinšot tvita u kojem se tvrdi da bi, na osnovu "amandmana" koji je navodno trebalo da prođu kroz proces odobravanja "između 22. i 28. maja", Svetska zdravstvena organizacija (SZO) mogla da proglasi "vanrednu zdravstvenu situaciju" u nekoj zemlji čak i ako ta zemlja "pruža otpor". U tvitu se takođe implicira da bi SZO mogla da "pritisne" države da se pokore "mobilizacijom svih resursa UN-a". SAD su predložile amandmane na propise SZO-a sa ciljem da se pojača odgovor ove svetske organizacije na izbijanja bolesti u budućnosti, ali ova organizacija, američki zvaničnici i stručnjaci kažu da predlozi ne bi dali SZO-u moć koja bi nadjačala domaću politiku.

"Ako amandmani prođu od 22. maja do 28. maja, SZO može proglasiti hitnu zdravstvenu situaciju u nekoj zemlji bez konsultacija sa zemljom," piše u tekstu na slici postavljenoj na Fejsbuku 21. maja 2022. i podeljenoj preko 230 puta za deset dana. "i ako država pruža otpor, (SZO) može da nastavi i u roku od 24 do 48 sati počne da mobiliše sve resurce UN protiv zemlje i vrši pritisak. Srbija potpisnik," piše dalje.

Slika je skrinšot tvita objavljenog 13. maja 2022. i podeljenog preko 80 puta, a koji je dobio preko 200 lajkova.

Post na Fejsbuku je izazivao mnogo ljutih komentara. "Onog ko je potpisao objesiti na najvišu beogradsku banderu bez suđenja (...) fašističku," napisao je jedan korisnik. "SAMO ,,budali,, NIJE JASNO STO NAM RADE! Iza paravana, rata virusa obmane stoi NOVI SVJETSKI POREDAK ,,POSLUSNOSTI,,," komentarisao je drugi.

Ovo je jedan primer kako su se na meti obmanjujućih postova na društvenim mrežama našli amandmani na propise SZO-a koje su predložile SAD i potencijalni novi "sporazum o prevenciji i pripravnosti od pandemije" koji tek treba da bude konkretno definisan. AFP-ov servis za proveru činjenica na španskom već je opovrgao tvrdnje da bi države izgubile suverenitet zbog novog sporazuma SZO-a ovde i ovde.

Skrinšot netačne Fejsbuk objave napravljen 31. maja 2022.

Iz pomena "amandmana" i datuma "od 22. do 28. maja", izgleda da se post odnosi na sedamdeset petu Svetsku zdravstvenu skupštinu SZO-a koja je održana u švajcarskom gradu Ženevi od 22. do 28. maja 2022, i na amandmane na Međunarodne zdravstvene propise (IHR) koje su predložile Sjedinjene Države. IHR je "pravno obavezujući sporazum 196 zemalja za izgradnju sposobnosti za otkrivanje i prijavljivanje potencijalnih vanrednih situacija u javnom zdravlju širom sveta," objašnjavaju američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Sadašnja verzija je usvojena 2005. godine.

Amandmani nisu stavljeni na glasanje tokom 75. skupštine

SZO je pokrenula javni proces za reviziju IHR-a, nakon kritika na način na koji je organizacija za javno zdravlje postupala sa pandemijom kovida-19.

Američki predlog iz aprila 2022. uključuje niz preporuka za reviziju propisa SZO-a. Među njima su pozivi za veću pomoć državama članicama u otkrivanju i prijavljivanju vanrednih situacija u javnom zdravlju, kao i bržem obaveštavanju od strane SZO-a i istraživanju izbijanja bolesti.

Glasanje o ovim amandmanima nije bilo na dnevnom redu ovogodišnje skupštine, suprotno tvrdnjama na društvenim mrežama. Zemlje članice su se samo dogovorile da se "nastavi" rad "radne grupe za jačanje spremnosti SZO-a i odgovora na vanredne zdravstvene situacije." Ova radna grupa treba da "radi isključivo na razmatranju predloženih amandmana na IHR" sa ciljem da "predloži paket ciljanih amandmana na razmatranje na Sedamdeset sedmoj zdravstvenoj skupštini."

Delegati se okupljaju na dan otvaranja 75. Svetske zdravstvene skupštine Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Ženevi 22. maja 2022. ( AFP / Žan-Gi Piton)

Ovi amandmani ne predlažu da se SZO-u da moć nad prkosnim državama

AFP je pročitao predložene amandmane i nije našao nikakvu referencu na mehanizam za "izvršavanje pritiska" na države koje bi "pružile otpor" odluci SZO-a da "proglasi vanrednu zdravstvenu situaciju." Takođe smo tražili reference na vremenski okvir od "24h do 48h" kako je pomenuto u obmanjujućim objavama na društvenim medijima.

Vremenski okvir od "24 sata" i "48h" dodat je u nekoliko odredbi teksta kako bi se definisao rok u kome SZO mora da reaguje i kontaktira državu članicu kada dobije informaciju u vezi sa "vanrednim stanjem javnog zdravlja od međunarodnog značaja".

Na primer, član 10, stav 3 bi glasio (predloženi amandman podebljan): "Kada SZO dobije informaciju o događaju koji može predstavljati vanrednu situaciju u javnom zdravlju od međunarodnog značaja, ona će u roku od 24 sata ponuditi saradnju sa dotičnom državom članicom u proceni potencijala međunarodnog širenja bolesti, mogućeg ometanja međunarodnog saobraćaja i adekvatnosti kontrolnih mera. Takve aktivnosti mogu uključivati saradnju sa drugim organizacijama za postavljanje standarda i ponudu za mobilizaciju međunarodne pomoći u cilju podrške nacionalnim vlastima u sprovođenju i koordinaciji procene na licu mesta."

Predloženi amandmani sadrže i novu odredbu u kojoj se navodi da se smatra odbijanjem ako država ne odgovori na ponudu SZO-a za saradnju. U predloženoj reviziji nema posledica ako država odbije ponudu SZO-a.

Predloženi stav 4 glasi (dodavanje podebljano i brisanje crvenim i kurzivom): "Ako država članica ne prihvati ponudu saradnje u roku od 48 sati, SZO će (umesto "može"), kada je to opravdano veličinom rizika po javno zdravlje, odmah podeliti sa drugim državama članicama dostupne informacije, istovremeno podstičući državu članicu da prihvati ponudu saradnje sa SZO-om (bez: uzimajući u obzir stavove dotične države ugovornice)".

Skrinšot dokumenta koji prikazuje neke od amandmana na IHR koje su predložile Sjedinjene Države, napravljen 31. maja 2022.

Druge predložene promene zahtevaju da država članica odgovori na ponudu SZO-a za pomoć "u roku od 48 sati". Ova ponuda pomoći nije nova. To je već definisano u IHR-u iz 2005. godine. Rok za odgovor bi bio dodatak.

Još jedan predloženi dodatak je da država koja odbije ponudu pomoći "dostavi SZO-u svoje obrazloženje za odbijanje, koje će SZO podeliti sa drugim državama potpisnicama."

Osim javnog prozivanja takve zemlje, predlog ne uključuje mehanizam za sprovođenje preporuka SZO-a.

Ujedinjene nacije se pominju jedino u predloženom novom poglavlju IV IHR-a koje predviđa stvaranje "komiteta za usklađenost" čija bi uloga bila da "razmatra informacije", "prati, daje savete i/ili omogućava pomoć u pitanjima koja se odnose na usklađenost" i "promoviše usklađenost tako što će se baviti zabrinutostima koje su izrazile države članice u vezi sa sprovođenjem i poštovanjem obaveza u skladu sa ovim uredbama," kao i "podnošenje godišnjeg izveštaja svakoj zdravstvenoj skupštini."

"Komitet za usklađenost može zatražiti od generalnog direktora da pozove predstavnike Ujedinjenih nacija i njihovih specijalizovanih agencija i drugih relevantnih međuvladinih organizacija ili nevladinih organizacija u zvaničnim odnosima sa SZO-om da odrede predstavnike koji će prisustvovati sednicama Komiteta, gde je to prikladno da se obrate konkretno u vezi sa pitanjem koje se razmatra. Takvi predstavnici, uz saglasnost predsedavajućeg, daju izjave o temama o kojima se raspravlja," predlaže se u stavu 2, član 53.

Portparol američkog Stejt departmenta rekao je AFP-u u mejlu da su "ovi predloženi amandmani dizajnirani da razjasne pokretače ranog upozorenja za međunarodni odgovor na pretnje pandemije, promovišu brzu razmenu informacija između zemalja i SZO-a i poboljšaju donošenje odluka SZO-a u vezi sa hitnim situacijama u javnom zdravlju."

Oni "ni na koji način ne bi umanjili američki suverenitet ili sposobnost američkih građana da sami donose odluke o zdravstvenoj zaštiti."

Poli Prajs (Polly Price), profesorka prava i globalnog zdravlja na Univerzitetu Emori, se složila: "SAD nisu predložile da SZO-u ustupe svoj suverenitet nad nacionalnim zdravstvenim odlukama."

Ona je rekla da nijedan budući sporazum ne bi mogao da "ima taj efekat bez velikih promena u strukturi UN-a i SZO-a, a ja nisam videla da je to bilo ko predložio, a kamoli SAD."

Olivije Korten (Olivier Corten), profesor u Centru za međunarodno pravo Univerziteta u Briselu, rekao je za AFP: "Očigledno smo u fazi istraživanja u kojoj ništa konkretno nije odlučeno, čak ni predloženo. Radi se jednostavno o razmišljanju o tome kako dovršiti, modifikovati ili razviti Međunarodne zdravstvene propise iz 2005. godine. Ne spominje se prevelika moć SZO-a."

Stručnjaci kažu da struktura SZO-a prepušta državama odgovornost

Ideju da bi ovi amandmani ili novi "sporazum o prevenciji i spremnosti za pandemiju" značili predaju suvereniteta država SZO-u u Sjedinjenim Državama popularizovali su republikanski komentatori kao što je bivša američka kongresmenka Mišel Bahman (Michele Bachmann).

Bahman, republikanka koja se kandidovala za predsednika 2012, rekala je u intervjuu sa bivšim Trampovim savetnikom Stivom Benonom objavljenom na Fejsbuku 10. maja 2022. da "Bajdenova administracija donosi amandmane koji bi predložili da sve nacije na Zemlji ustupe SZO-u svoj suverenitet nad nacionalnim zdravljem i odluke o brizi."

Upitana o tvrdnji u ovom video snimku, ona je rekla da "države članice UN-a (...) voljno odlučuju da SZO-u kao globalnom telu država prepuste odlučivanje pojedinačnih nacionalnih država o zdravstvenoj zaštiti."

Stručnjaci za međunarodno pravo se, međutim, ne slažu.

"SZO je organizacija koju čine države. Države su te koje odlučuju šta organizacija radi," rekla je za AFP Helen De Puter (Hélène De Pooter), profesorka javnog prava na Univerzitetu Burgundije Franš-Konte i članica komiteta za globalno zdravstveno pravo Asocijacije međunarodnog prava. "Postoji jedno kardinalno pravilo koje se mora razumeti: u međunarodnom pravu ništa se ne može učiniti bez saglasnosti država (...) Ako država ne želi da bude vezana, neće biti."

Sa svoje strane, Ketrin Režis (Catherine Régis), redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Montrealu i kodirektorka Centra za zdravstvenu politiku, organizacije i pravo (H-POD), rekla je za AFP da SZO "nema direktnu nadležnost nad državnim zakonodavstvom zbog principa državnog suvereniteta." Dodala je: "U svakom slučaju, nije moguće da SZO, nezavisno od bilo kog ugovora, de facto upravlja državama, zaobilazeći vlade/parlamente."

Lorens Gostin (Lawrence Gostin), direktor instituta O'Nil za nacionalno i globalno zdravstveno pravo na Univerzitetu Džordžtaun, objasnio je u nizu na Tviteru 19. maja 2022. da su preporuke SZO-a "neobavezujuće". "Dok su države zakonski obavezne da prijavljuju opasne epidemije, ne postoji mehanizam za sprovođenje i zemlje se toga često ne pridržavaju. Kina, na primer, nije odmah prijavila epidemije kovida, a to su konzervativci u SAD-u oštro osudili," napisao je on.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus drži govor na dan otvaranja 75. Svjetske zdravstvene skupštine SZO-a u Ženevi 22. maja 2022. ( AFP / Žan-Gi Piton)

SZO je takođe rekla da je ta tvrdnja netačna.

"Ne postoji predlog da se suverenitet neke zemlje ustupi SZO-u," rekao je portparol ove organizacije u mejlu. "Svetska zdravstvena organizacija ima 194 države članice, ili zemlje, i upravo te zemlje donose suverene odluke."

Ugovor o prevenciji i pripravnosti od pandemije je potpuno poseban dokument koji je do sada samo nedefinisani cilj. Svetska zdravstvena skupština složila se još u decembru 2021. da "pokrene proces" kako bi se "napravio nacrt i pregovaralo o konvenciji, sporazumu ili drugom međunarodnom instrumentu u skladu sa Ustavom Svetske zdravstvene organizacije za jačanje prevencije, spremnosti i odgovora na pandemiju."

"Međuvladino pregovaračko telo" stvoreno da bi eventualno izradilo nacrt sporazuma tek treba da "podnese svoj izveštaj na razmatranje 77. Svetskoj zdravstvenoj skupštini 2024. godine."

Prevela i pripredila
POLITIKA U SAD-u