Godina dezinformacija u vezi sa ratom u Ukrajini

Objavljeno: 24/02/2023 u 12:13

Rat u Ukrajini prati oštra bitka dezinformacijama, koje naročito plasiraju pro-ruski huškači u pokušaju da izvrnu istinu i odgovornost za mnoge zločine prebace na drugu stranu. Oni su pokušali da Ukrajinu prikažu nacističkom državom kao i da sugerišu da podrška Zapada Kijevu popušta. Slede neki od glavnih narativa, netačnih ili obmanjujućih, koje su tokom prethodnih godinu dana proverili timovi AFP-a za digitalnu verifikaciju.