Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dali govori u Evropskom parlamentu u Strazburu 20. oktobra 2021. ( POOL / Frederik Florin)

Evropska komisija nije zabranila upotrebu reči Božić 'ni u jednom kontekstu'

  • Članak je star više od godinu dana.
  • Objavljeno 14. decembra 2021. u 17:21
  • Za čitanje potrebno 5 minuta
  • Od: Marion DAUTRY, AFP Beograd
U člancima na hrvatskom i sprskom, podeljenim ukupno nekoliko hiljada puta za nedelju dana, tvrdi se da Evropska komisija poručuje da se reč "Božić" ne treba koristiti "ni u jednom kontekstu" ili da "Evropska komisija zabranjuje izraze 'gospođa' i 'gospođica' i pominjanje Božića i hrišćanskih imena". To nije tačno. Interne smernice preporučuju da se ne koristi "Božić" kada se govori o praznicima na kraju godine, već se navode drugi primeri kako da se ta reč koristi i drugi načini na koje bi se vodilo računa o evropskoj raznolikosti, potvrdio je AFP Činjenice.

"Novo pravilo Evropske unije – ne koristiti reč 'Božić'," piše u naslovu članaka na srpskom objavljenih 6. decembra 2021. (ovde i ovde). Isto se navodi i u članku na hrvatskom objavljenom 30. novembra 2021. godine uz naslov "Europska komisija zabranjuje pojmove 'gospođa' i 'gospođica' te spominjanje Božića i kršćanskih imena?"

Oba članka na srpskom pogrešno tvrde da "se u dokumentu evropske komesarke za ravnopravnost Helene Dali (Helena Dalli), odnosno priručniku Evropske komisije (preporučuje) da reč 'Božić' ne treba koristiti ni u jednom kontekstu." Članak na hrvatskom je, prema podacima Fejsbuka, za dve nedelje podeljen više od dve hiljade puta. Tekst je prevod drugog članka objavljenog na italijanskom na sajtu desničarskog konzervativnog lista Il Đornale (Il Giornale) u kome se netačno tvrdi da "u ime inkluzivnosti Europska komisija ide toliko daleko da otkazuje Božić."

Dokument o kome je reč, koji je AFP Činjenice proverio, ne zabranjuje upotrebu reči "Božić", ali preporučuje alternativu kada se pominju proslave praznika na kraju godine i druge načine da se poštuje različitost ljudi koji žive u Evropskoj uniji. Takođe daje primere konteksta za upotrebu reči Božić. Dokument je bio namenjen samo službenicima Evropske komisije zaduženim za komunikaciju. Povučen je zbog kritika koje je dobio, saopštila je komesarka za ravnopravnost Helena Dali.

Image
Skrinšot obmanjujućeg članka na srspkom, napravljen 13. decembra 2021.

To uputstvo za unutrašnju upotrebu "nije bio uopšte obavezujući dokument [nego] preporuke o komunikaciji," rekao je za AFP portparol komisije Erik Mamer (Eric Mamer).

Drugi portparol organizacije objasnio je za AFP-ov servis za proveru činjenica na španskom 10. decembra 2021. da je dokument već povučen, a da ga Evropska komisija nije usvojila i pojasnio: "Ne zabranjujemo niti obeshrabrujemo upotrebu reči Božić. Naravno da ne."

Šta zapravo piše u dokumentu?

Dokument pod nazivom "#UnijaRavnopravnosti – Smernice Evropske komisije za inkluzivnu komunikaciju" objavili su različiti konzervativni sajtovi tvrdeći da pokazuje nameru EU da "zabrani upotrebu reči Božić", na primer na francuskom. AFP ga je dobio od Evropske komisije da ga proveri.

"Svrha ovog dokumenta je postavljanje zajedničkih standarda za inkluzivnu komunikaciju i pružanje praktičnih primera i saveta svim kolegama iz Komisije," navodi se u uvodu.

Dodaje se da "preporuke u ovom dokumentu mogu biti korisne za izradu bilo koje vrste komunikacionog materijala, uključujući materijale za štampu (saopštenja za štampu i pitanja i odgovore), informativne sadržaje i infografike, postove i vizuelne materijale za društvene medije, materijale za obuku i prezentacije, materijale koji se koriste u internoj komunikaciji, govore i tekstove, brifinge."

Dokument, dakle, nije za države članice, političare ili ljude koji žive u Evropskoj uniji, već preporuke za način na koji zaposleni u Komisiji komuniciraju.

On sadrži niz "pravila (koja) se uvek moraju poštovati kada komunicirate u ime Komisije," ali u njima se ne pominje upotreba reči "Božić". Među ovim pravilima je da se "ne sme organizovati panel diskusije sa samo jednim zastupljenim polom," "ne pretpostavljati ničiju seksualnu orijentaciju," "ne koristiti (reč) 'gospođica' ili 'gospođa', osim ako to nije izričito preferencija osobe kojoj se obraćate" i odgovarajući načini upućivanja na starije osobe i osobe sa invaliditetom.

Image
Skrinšot povučenih Smernica Evropske komisije za inkluzivnu komunikaciju, napravljen 14. december 2021.

Što se tiče upotrebe reči "Božić", ona se pominje na 19. strani dokumenta u odeljku koji se odnosi na "kulture, stilove života ili verovanja". Cilj odeljka je da se izbegne upotreba "oblika jezika" koji "svakog ko odstupa od privilegovanog standarda", odnosno pripada manjini, prikazuje "kao da je u nepovoljnom položaju ili nešto 'drugo'."

U dokumentu se, stoga, preporučuje da zaposleni "budu osetljivi na činjenicu da ljudi imaju različite verske tradicije i kalendare" i da se, na primer, o praznicima na kraju godine govori kao o "vremenu praznika", a ne "vremenu Božića".

Image
Skrinšot sa strane 19 povučenih Smernica Evropske komisije za inkluzivnu komunikaciju, napravljen 14. decembra 2021.

Kako se ističe u dokumentu, "ne slave svi hrišćanske praznike, a ne slave ih ni svi hrišćani na iste datume." Srpski pravoslavci, na primer, ne slave Božić  krajem godine u decembru već 7. januara.

Dokument, međutim, ne kaže da se reč Božić uopšte ne koristi, već da se, na primer, kaže "za one koji slave Božić." Poverenica za ravnopravnost je tvitovala božićnu poruku 2020. i obeležila druge verske praznike kao što je Hanuka.

U nekoliko postova i članaka se takođe tvrdi  da dokument zabranjuje upotrebu "hrišćanskih imena". To nije tačno. U dokumentu se preporučuje da se kaže "ime" umesto "hrišćansko ime" ("Christian name" na engleskom), što je staromodan izraz koji se na engleskom još uvek ponekad koristi za nečije ime. To datira iz vremena kada su novorođenčadima davali imena u trenutku krštenja.

Termin "hrišćansko ime" se obično ne koristi u drugim jezicima, na primer na francuskom, ili ne postoji uopšte.

U dokumentu takođe ne piše da se ne sme koristiti ime "Marija", već da u svojoj komunikaciji, kao što su govori, saopštenja za javnost, infografike i tako dalje, kako je objašnjeno u uvodu, zaposleni u Evropskoj komisiji "ne treba da biraju samo imena koja su tipična za jednu regiju" i da stoga variraju imena koja koriste kako bi odražavali raznolikost ljudi koji žive u EU.

Dokument je povučen

Evropska komesarka Helena Dali najavila je 26. oktobra objavljivanje vodiča za inkluzivnu komunikaciju u izvršnom telu Evropske unije, ali je dokument povučen 30. novembra kao rezultat kontroverze koja je nastala.

"Razmatramo ove primedbe sa ciljem da ih rešimo u ažuriranoj verziji smernica," najavila je komesarka Helena Dali.

Videli ste sumnjivu informaciju na društvenim mrežama?

Kontaktirajte nas