EVROPA

Razobličene netačne i obmanjujuće tvrdnje o Španskom gripu iz 1918. godine

Ažurirano: 02/09/2020 u 19:40


U Bosni nema 5G predajnika; ta tehnologija ne izaziva COVID-19

Objavljeno: 19/08/2020 u 11:05


Naslovna strana Blica sa Lončarevom izjavom je lažna

Ažurirano: 02/09/2020 u 19:40


Srbija, Hrvatska i Bosna su stopostotni vlasnici svoje centralne banke

Objavljeno: 13/08/2020 u 13:48


Fejsbuk objave nepovezanih požara nemaju veze sa svetskom ekonomijom

Objavljeno: 11/08/2020 u 14:15


Ne, mreže hirurških maski nisu prevelike za zaustavljanje COVID-a-19

Ažurirano: 02/09/2020 u 19:48