Fact-checking u AFP-u

Fact-checking je jedan od suštinskih elemenata rada AFP-a kao svetske novinske agencije duže od 180 godina

Sama kompanija ima jedinstven status zaštićen francuskim zakonom. Izvori prihoda AFP-a su delom komercijalni (oko dve trećine)  a delom potiču od novčane pomoći francuske vlade za podršku nezavisnom novinarstvu u javnom interesu u Francuskoj i inostranstvu.

Napravili smo blog namenjen fact-checkingu u odgovoru na sve veću količinu dezinformacija na internetu, inspirisani iskustvom koje smo imali sa nagrađenim saradničkim projektom CrossCheck za francuske izbore 2017.

Želimo da pomognemo javnosti i redakcijama da donose informisane zaključke o informacijama koje nađu onlajn, bilo na društvenim mrežama, u novinskim člancima, video snimcima ili izjavama. 

Na tome rade naši fact-checking urednici i svetska mreža novinara, koji se pridržavaju uredničkih standarda i ključnih vodećih principa svetske novinske agencije AFP.

Namera nam je da delimo savete i alatke kako bismo pomogli drugima da sami provere činjenice i potvrde informacije.

Sadržaj za proveru biramo na osnovu kriterijuma kao što su urednički interes, broj deljenja na internetu i da li je izazvalo raspravu u javnosti.

Naš rad je u skladu sa misijom povelje AFP-a da pruži tačno, izbalansirano i nepristrasno izveštavanje “sa nezavisnim glasom oslobođenim političkog, komercijalnog ili ideološkog uticaja”.

AFP je deo Fejsbukovog programa provere činjenica u saradnji sa trećim licima. Priče označene na Fejsbuku deo su materijala koji istražujemo. Sadržaj koji fact checkeri ocene kao “netačan” degradiran je u prikazivanju vesti tako da će ga manje ljudi videti. Sadržaj, međutim, nije izbrisan kao rezultat ocenjivanja. Fact-checking operacije AFP-a dobijaju direktnu podršku kroz Fejsbukov program.

AFP je potpisnik IFCN-ovog kodeksa principa. Oni uključuju obavezivanje na: nepristrasnost i pravičnost, transparentnost izvora, transparentnost finansiranja i organizacije, transparentnost metodologije i otvorenu i iskrenu politiku ispravki.