Rezolucija Saveta Evrope o vakcinaciji ne zabranjuje obaveznu vakcinaciju protiv Covid-a-19 i druge mere

Objavljeno: 02/09/2021 u 15:23

U objavama podeljenim na Fejsbuku nekoliko stotina puta u julu i avgustu, tvrdi se da je rezolucijom 2361/2021 Savet Evrope zabranio obaveznu vakcinaciju i mere protiv širenja virusa Sars-Cov-2. Ta rezolucija postoji, ali nije protiv vakcinacije a nije sudska ili pravna odluka i članovi Saveta ne moraju da je prenesu u svoje zakonodavstvo, potvrdili su AFP-u stručnjaci.