Tvrdnja da je jedenje insekata opasno za ljude zbog hitina je obmanjujuća

Ažurirano: 06/03/2023 u 11:52

Hitin je molekul koji se nalazi u mnogim organizmima, uključujući školjke insekata, gljivica, kvasca i algi. Objave koje su postavljene na društvenim mrežama na mnogim jezicima u januaru 2023. sadrže obmanjujuće tvrdnje da je hitin koji se nalazi u insektima opasan po ljudsko zdravlje jer se ne može svariti i da je "ukusan za rak". Ove tvrdnje su kružile u prošlosti i izgleda da su se ponovo pojavile nakon odluke Evropske komisije da odobri nove proizvode od insekata kao novu hranu u EU, pod posebnim uslovima upotrebe i etiketiranja. Iako se hitin možda neće potpuno razgraditi prilikom konzumiranja, stručnjaci su rekli AFP-u da to ne znači da se ne može preraditi u crevima i da ga to ne čini štetnim za ljude. Stručnjaci su takođe rekli za AFP da se na osnovu trenutnih dokaza hitin ne smatra kancerogenim.