Američki instituti za zdravlje nisu počeli da preporučuju Ivermektin za lečenje kovida-19

Objavljeno: 12/09/2022 u 16:45

Suprotno objavama deljenim na društvenim mrežama na raznim jezicima od početka septembra 2022, američki Nacionalni instituti za zdravstvo (NIH) nisu nedavno uvrstili Ivermektin u lekove za lečenje kovida-19. Ovaj antiparazitski lek - koji se nije pokazao efikasnim protiv korona virusa - pominje se na internet stranici Agencije samo kao lek "koji se procenjuje za lečenje kovida-19", a ne kao preporučeni način lečenja. Ivermektin je odobren samo u kontekstu kliničkih ispitivanja. Na internet stranici NIH-a posvećenoj Ivermektinu, koja je ažurirana 29. aprila 2022, jasno se navodi da je ovo sredstvo kontraindikovano za lečenje kovida-19, što je ova institucija potvrdila i direktno AFP-u.